603 725 032
731 203 842

komarek2005@volny.cz

komarektoma@gmail.com

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy a telefonního čísla.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Miloš Komárek, se sídlem na adrese Rýmařovská 1007, Liberec 30, 463 11 Liberec, IČO: 12027995 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy a telefonního čísla pro účel zpracování:

– zasílání nebo kontaktování za účelem nabídek. Kontaktní e-mailová adresa a telefonní číslo budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu.

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy a telefonního čísla k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu s nabídkami nebo e-mailem na komarektoma@gmail.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu a telefonní číslo nepředá třetím osobám.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnuté kontaktní údaje: emailová adresa a telefonní číslo budou zpracovány automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.